Wednesday, 24 September 2014

Wahai anak-anak ayah, apakah yang menghalangimu untuk menutup aurat?Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Wahai anak-anak ayah,

Berat rasanya bagi ayah untuk memulakan tulisan ini, apatah lagi jari-jari ayah semakin kurus dan lemah untuk menekan butang kekunci, mata semakin rabun, fikiran tidak setajam dulu, namun ayah memaksa diri kerana ayah takut sudah tidak ada masa lagi, entahkan setahun lagi, sebulan lagi atau seminggu lagi ayah akan pergi sedangkan amanat Allah SWT belum bisa ayah penuhi, kerana Allah SWT berfirman yang beraksud: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan "..  surah At-Tahrim, ayat 6.

Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW telah menegaskan yang bermaksud: "Seseorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas yang dipimpinya" ... hadis riwayat Al-Bukhari.

Kerana itulah ayah bermohon kepada Allah SWT semuga tulisan ayah kali ini menjadi pembuka hati yang terkunci, menggetarkan perasaan yang tertidur, menggoncang jiwa yang mati sehingga boleh menyedarkan anak-anak ayah yang belum mentaati perintah menutup aurat dan kembali kepada fitrah yang telah diperintahkan Allah SWT. Baik karena belum mengetahui bahawa menutup aurat adalah wajib ataupun karena tidak mampu melawan tipu daya dan pesona dunia ataupun kerana dicengkam hawa nafsu yang sentiasa memerintahkan keburukan ataupun kerana tunduk oleh bisikan syaitan ataupun karena pengaruh teman-teman yang tidak suka kepada kebaikan ataupun karena alasan-alasan lain sekalipun.
 

Apakah kamu masih belum bersedia untuk berhijab?

Janganlah berdalih wahai anak-anak ayah, perintah itu bukan datangnya dari manusia, ia datang dari Allah SWT di dalam kitabnya, dan Allah SWT juga menghantar melalui Nabi-Nya agar disampaikan kepada umat-Nya, maka wajib kamu semua mentaatinya. Janganlah kamu semua meremehkan perintah Ilahi, meragukan perintah Yang Maha Pencipta, kerana bahayanya sangat besar iaitu boleh terkeluar agama tanpa sedar.

Dengarlah firman Allah SWT yang bermaksud: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan mukminah, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata "… surah Al-Ahzab, ayat 36.

Sebagai seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Rukun Islam dan Rukun Iman, tanpa mengira apakah kedudukanmu, maka tidak ada pilihan lain kecuali mentaati perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: “Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali"…surah Al-Baqarah, ayat 285.

Yakinlah bahawa Allah SWT Maha Mengetahui akan perintah-Nya adalah untuk kebahagian semua makhluk-Nya, begitu juga dengan perintah agar wanita menutup auratnya, adalah untuk menjaga kebahagian, kemuliaan dan keangungan wanita.

Allah SWT Maha Mengetahui, ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, mengetahui sejak sebelum manusia diciptakan, juga mengetahui apa yang akan terjadi di masa akan datang dengan tanpa batasan, mengetahui apa yang tidak akan terjadi dari berbagai peristiwa, juga Dia mengetahui andaikata peristiwa tersebut terjadi, apa yang bakal terjadi selepasnya. Dengan kepercayaan seperti ini, apakah patut dan masuk akal kamu menolak perintah Allah SWT itu.

Fahamlah wahai anak-anak ayah, bahawa yang dimaksud dengan "Islam" adalah menyerah, patuh dan tunduk secara total kepada perintah-perintah Allah dan larangan-laranganNya.

Apakah cukup kamu mengaku: "Saya juga seorang muslimah, saya menjaga soalat lima waktu,  saya puasa dibulan Ramadhan, saya telah melakukan haji, saya telah mengeluarkan zakat bahkan saya selalu berderma disana dan disini, tetapi saya belum bersedia untuk menutup aurat”. Kalau sememangnya apa yang telah kamu lakukan itu kerana mentaati perintah Allah SWT dan takut akan siksa-Nya, kenapa perintah yang satu iaitu menutup aurat itu kamu tidak laksanakan? Solat, zakat, haji, puasa Ramadan itu wajib, begitu juga menutup aurat itu pun wajib.

Amat-amatilah cercaan Allah SWT terhadap Bani Israil, karena mereka melakukan sebagian kewajipan dan meninggalkan sebahagian kewajipan yang lain. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “….apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tidaklah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat"… surah Al-Baqarah, ayat 85.

Dan renungkanlah sabda Nabi SAW yang bermaksud: "Sesungguhnya penghuni Neraka yang paling ringan adzabnya pada hari kiamat ialah orang yang diletakkan bara api di bawah kedua telapak kakinya lalu mendidihlah otaknya, seperti air yang mendidih didalam perikuk besar yang diletakkan diatas bara api… "… hadis riwayat Al-Bukhari.

Jika demikianlah seringan-ringan azab di hari kiamat, bagaimakah azab yang Allah SWT timpakan kepada  orang yang diancam Allah dengan azab yang amat pedih, iaitu mereka yang beriman kepada sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagian yang lain?

Apakah hanya kerana ingin menonjolkan kecantikan diri didunia, kamu semua sanggup menjual akhirat dan menerima azab yang pedih? Sesungguhnya ayahmu hanya mengharapkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk kamu semua, dan merayu agar anak-anak ayah menggunakan akal fikiran yang waras dan membuat pilihan yang betul iaitu bersegera untuk menutup aurat.
 

Apakah kamu belum mendapat hidayah?

Wahai anak-anak ayah, janganlah kamu berdalih dengan berkata "Allah belum memberiku hidayah. Sebenarnya aku juga ingin menutup aurat, tetapi hingga kini  Allah belum memberiku hidayah?,doakanlah agar aku segera mendapat hidayah!"

Janganlah kamu keliru wahai anak-anak ayah "Bagaimana kamu mengetahui bahwa Allah belum memberimu hidayah?"…sedangkan kamu tidak menginginkan untuk berubah kearah itu. Sesungguhnya perubahan nasib, hanya akan terjadi jika kamu mulakan dengan mengubah terlebih dahulu dirimu sendiri. Ingatlah Firman Allah SWT yang bermaksud "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri " … Surah Ar Ra'du, ayat 11.

Oleh itu jika kamu menginginkan hidayah, serta mahu orang lain mendo'akan agar kamu mendapat hidayah,  kamu harus berusaha keras dengan mengerjakan sebab-sebab yang boleh  membawa hidayah datang kepada kamu.

Suatu hari Maryam semasa hampir melahirkan Nabi Isa as, ia amat memerlukan makanan, sedang ia sangat lemah dan tersandar pada pokok kurma dan tidak terdaya untuk mendapatkan makanan. Allah SWT berfirman “Dan goyangkanlah pangkal pokok korma itu ke arahmu, pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu” … ayat 25, Surah Maryam. Maryam yang dalam keadaan tidak mampu bergerak, bagaimana aku mahu menggoyangkan pohon korma, sedangkan menggerakkan tangan aku pun tidak mampu, namun digagahi juga untuk menggoyang pohon kurma tersebut, sebaik sahaja tangannya menyentuh pohon kurma, maka berguguranlah buah kurma itu. Begitulah, sesuatu kejayaan perlu diusahakan dan hidayah itu perlu dicari.

Tidak mungkin orang mukmin terus-menerus berada di masjid, bahkan meskipun di Masjidil Haram dengan hanya duduk dan beribadah kepada Allah, dan mengharap rizki dari Allah. Tentu Allah tidak akan mengabulkannya tanpa dia sendiri mencari sebab-sebab rizki itu boleh diperolehi. Langit tak mungkin sekonyong-konyong menurunkan hujan emas dan perak.

Oleh karena itu, wahai anak-anak ayah, berusahalah dengan mengerjakan sebab-sebab yang boleh mendatangkan hidayah, niscaya kamu akan mendapatkan hidayah tersebut dengan izin Allah SWT. Di antara usaha itu ialah berdo'a agar mendapat hidayah, memilih teman yang shalihah, selalu membaca buku-buku agama, mempelajari dan merenungkan Kitab Allah, mengikuti kuliah-kuliah ugama, majlis-majlis zikir, mendengarkan CD pengajian agama, membaca buku-buku tentang keimanan dan sebagainya.

Namun, jangan lupa wahai anak-anak ayah hendaklah kamu tinggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh menjauhkan dirimu dari jalan hidayah. Seperti teman yang tidak baik, membaca majalah-majalah yang tidak mendidik, menyaksikan tayangan-tayangan  television  yang membangkitkan perbuatan haram, keluar rumah tanpa disertai mahram, menjalin hubungan dengan para pemuda (pacaran), berpakaian yang menjolok mata dan hal-hal lain yang bertentangan dengan jalan hidayah.

Kerana sesungguhnya Allah SWT menciptakan kebolehan akal fikiran dalam diri setiap manusia untuk memilih antara jalan kebenaran atau jalan kejahatan dan kemusnahan. Jika anak-anak ayah memilih jalan kebenaran maka hidayah taufiq akan datang kepadamu. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud ''Dan orang-orang yang meminta petunjuk, Allah (akan) menambah  petunjuk pada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya " … Surah Muhammad, ayat 17.

Sebaliknya jika anak-anak ayah memilih jalan kesesatan dan kejahatan, maka Allah SWT akan menambahkan kesesatan padamu dan Dia mengharamkannya mendapat  hidayah taufiq. Allah berfirman yang bermaksud "Katakanlah: 'Barangsiapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pemurah memperpanjang tempoh baginya .... " … Surah Maryam, ayat 75. Dan lagi firman-Nya yang bermaksud ”...Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka "… Surah Ash Shaf, ayat 5.

Perumpamaannya sekiranya anak-anak ayah pergi kesuatu tempat yang tidak diketahuai, lalu kamu bertanya kepada seseorang yang tahu disana untuk menunjukkan jalan, setelah itu kamu mengikut jalan yang telah ditunjukkan olehnya, nescaya kamu akan menghampiri tempat yang kamu cari tetapi sebaliknya jika kamu tidak mahu mengikut jalan yang ditunjukkanya, percayalah kamu akan semakin jauh dari tempat yang kamu ingin tujui.Ah! Iman itu letaknya di hati?

Wahai anak-anak ayah, janganlah kamu semudah itu melontarkan kata-kata bila ditanya, mengapa kamu tidak menutup aurat? Ternyata tafsiranmu adalah salah. Sungguh Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk (lahiriah) dan harta kekayaanmu, tetapi Dia melihat pada hati dan amalmu sekalian".

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW hendak menjelaskan makna keikhlasan bagi diterimanya suatu amal perbuatan iaitu Allah tidak melihat bentuk-bentuk lahiriahnya, seperti pura-pura khusyu' dalam solat dan sebagainya, tetapi Allah SWT melihat keikhlasan niat hatinya semata-mata kerana Allah SWT sahaja.

Iman dalam hati semata-mata tidak cukup menyelamatkan diri dari Neraka dan mendapatkan Surga. Menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah, iman adalah "Keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan dan pelaksanaan dengan anggota badan"

Orang yang mengatakan beriman dengan lidahnya, tetapi tidak disertai keyakinan hatinya, itu adalah keadaan orang-orang munafik. Pada zaman  Nabi SAW, golongan munafik senantiasa solat bersama Baginda, berperang, mengeluarkan nafkah, pulang pergi bersama kaum muslimin, tetapi hati mereka tidak pemah beriman kepada agama Allah dan balasan untuk mereka adalah di dasar Neraka.

Adapun orang yang beriman hanya dengan hatinya tapi tidak disertai dengan amalan anggota badan adalah termasuk golongan iblis. Iblis percaya pada kekuasaan Allah, Dzat yang menghidupkan dan mematikan,  dia juga percaya terhadap adanya hari Kiamat, tetapi dia tidak beramal dengan anggota tubuhnya.

Allah berfirman yang bermaksud: "la (iblis) enggan dan takabur dan dia termasuk golongan orang-orang kafir"… surah Al Baqarah, ayat 34. Didalam Al Qur'an setiap kali disebutkan kalimah iman, selalu diiringi dengan kalimah amal, seperti: "Orang yang beriman dan beramal shaIih…” Amal selalu beriringan dengan iman, umpama aur dengan tebing, ombak dengan pantai, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan.


Apakah cukup sekadar dengan menutup kepala?

Apakah menutup aurat cukup sekadar berpakaian yang menutupi seluruh tubuh dan memakai tudung kepala? Apakah sempurna menutup aurat jika sekadar memakai seluar ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya?, atau memakai pakaian pendek yang mendedahkan betisnya?, atau berpakaian panjang tetapi terbelah yang menayangkan pahanya?,  atau berbaju “low cut” yang mempamerkan bahagian atas dadanya?, atau berpakaian lengkap tetapi nipis kainnya sehingga jelas nampak warna kulitnya?, atau mengenakan tudung tetapi terurai ekor rambutnya?.  Sudah pasti tidak wahai anak-anak ayah!

Pakaian-pakaian itu jelas sekali tidak menepati syariat Islam dan melanggar perintah Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang”... Surah al-Ahzab, ayat 59.

Justeru untuk mendapatkan ridha Allah SWT, pakaian wanita Islam perlu mengikut garis panduan Syarii antaranya:

  1. Pakaiannya hendaklah menutupi seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua tapak tangan. 
  2. Pakaiannya longgar dan tidak kelihatan bentuk tubuhnya. 
  3. Kainnya tebal dan tidak kelihatan sedikit pun warna kulitnya. 
  4. Kainnya juga tidak lembut dan licin kerana kain lembut dan licin mudah melekat pada kulit dan boleh kelihatan bentuk tubuhnya. 
  5. Kainnya tidak berwarna yang sangat menyala seperti merah, sehingga menjadi perhatian orang ramai melihatnya. 
  6. Tidak memakai wangi-wangian. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Sesiapa juga wanita yang memakai minyak wangi kemudian melintasi khalayak ramai dengan tujuan dihidu bau yang dipakainya, maka dia dikira berzina”. 
  7. Pakaian yang tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.  Baginda bersabda “Sesungguhnya itu adalah pakaian orang kafir”, dan melarangnya dari memakai kain itu. Dari Ali r.a “ Janganlah kaum memakai pakaian para pendita kerana … bukan termasuk golonganku”. 
  8. Pakaian yang tidak bertujuan untuk menunjuk-nunjuk sehingga menjadi terkenal. 
  9. Hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki, sebab hal tersebut dilarang oleh syarak. Salah satu daripadanya dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: yang bermaksud “ Rasullulah s.a.w melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki”

Berpakaianlah sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syariat seperti pakaian-pakaian tersebut diatas, sehingga kamu termasuk dalam golongan wanita yang menutup aurat dengan sempurna kerena mencari ridha Allah dan takut akan murkaNya dan sekaligus dapat menunjukkan harga diri sebenar seorang wanita dan dapat menghindari perbuatan tidak senonoh di kalangan lelaki terhadap wanita.

Wanita yang menutup aurat dan berpegang teguh dengan ajaran Islam akan mendapat keredaan Allah SWT, dipandang dengan penuh rasa hormat serta diberi penghormatan tinggi bersesuaian sifat mereka yang pemalu dan bersopan-santun.

Sebaliknya wanita yang enggan menutup aurat berarti ingkar perintah Allah, di hinakan Allah dan di laknati Rasul dan para malaikat-Nya.

Dalam satu hadith Rasulullah S.A.W  bersabda yang bermaksud: "Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya: Laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain dan wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya ia telanjang dan jalannya berlenggang-lenggok. Kepalanya bergoyang-goyang bak bonggol unta. Mereka itu tidak masuk syurga dan tidak pula mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau syurga itu boleh tercium dari jarak sekian dan sekian (dalam riwayat lain dinyatakan perjalanan 500 tahun)" … hadis riwayat Muslim.

Oleh itu wahai anak-anak ayah, bersegeralah berubah kearah kebaikan dengan niat tulus ikhlas kerana Allah SWT.


Apakah lelaki tidak mahu memilihmu sebagai isterinya?

Ini hanyalah bisikan syaitan! Apakah seseorang lelaki itu terus membuat keputusan untuk mengambil seseorang menjadi isterinya dengan hanya melihat badan, rambut, kulit, kecantikan  dan perhiasan seseorang wanita sahaja?

Walaupun kecantikan merupakan salah satu sebab paling utama dalam pernikahan, tetapi ia bukan satu-satunya sebab dinikahinya seseorang wanita. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud  "Wanita itu dinikahi karena empat hal. Iaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya  dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang berpegang teguh dengan agama, (jika tidak) niscaya kedua tanganmu berlumur debu”.

Wahai anak-anak ayah, sudah pasti orang laki-laki tidak hanya melihat unsur kecantikan semata-mata, tetapi ada hal-hal lain yang bersatu dengan kecantikan itu yang dijadikan pertimbangan dalam memilih isteri. Ternyata salah wahai anak-anak ayah sekiranya menganggap kecantikan adalah segala-galanya.

Sedarlah wahai anak-anak ayah, perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat akan hanya menjadi pemuas nafsu pandangan mata laki-laki hidung belang sedangkan ia sendiri tidak mahu mengambil perempuan tersebut sebagai isteri kerana ia beranggapan perempaun yang berani melanggar salah satu perintah Allah SWT, iaitu dengan tidak menutup aurat, sudah pasti dia berani melanggar perintah-perintah  Allah SWT yang lain. Percayalah, laki-laki hidung belang sendiripun akan memilih perempuan yang bersopan dan mentaati perintah Allah SWT.


Apakah kamu rela kecantikanmu itu dinikmati oleh orang ramai?

Wahai anak-anak ayah, sekiranya kamu memiliki barang yang paling berharga sekali,  dimanakah kamu menyimpanya? Sudah tentu kamu akan menyimpannya ditempat yang sangat selamat sehingga tiada satu tangan pun yang dapat menyentuhnya! Apakah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita? Bukankah kesucian diri sesuatu yang paling berharga yang kamu miliki? Tetapi, kenapakah kamu tidak menyimpan kesucian diri ditempat yang paling selamat agar tidak terlihat oleh orang ramai? Atau apakah sesuatu yang amat berharga itu boleh diperlihatkan kepada umum?

Apakah kamu rela menjadi barang dagangan yang murah, bagi semua orang, baik yang jahat maupun yang terhormat?  Bagaimana kamu nak menyelamatkan dirimu dari mata para serigala yang berwajah manusia?  Mahukah kamu, jika dirimu dinilai serendah itu?

Wahai anak-anak ayah, kamu amat mahal dan berharga sekali. Pernahkah terlintas dalam fikiranmu, bagaimana seorang pembeli membelek-belek barang yang ingin dibelinya? Jika ia tertarik dan berniat membelinya, sudah tentu ia akan meminta dari penjualnya barang yang masih baru yang belum pernah disentuh oleh tangan orang lain.

Renungkanlah wahai anak-anak ayah, semuga kamu sedar betapa tingginya harga dirimu, maka kamu mesti menyembunyikan apa yang wajib kamu sembunyikan sesuai dengan perintah Allah SWT kepada kamu.

Wahai anak-anak ayah, jika kamu menampakkan auratmu dan bersolek demi suamimu atau di depan sesama kaummu maka hal itu tidak mengapa selama tidak keluar dari rumah. Jika sesama wanita, maka hendaknya kamu tidak menampakkan aurat yang tidak boleh dilihat sesama wanita, iaitu antara pusat dengan lutut.


Apakah begitu mudah kamu tertipu dengan bisikan syaitan?

Pakaian menutup aurat bagi wanita Islam adalah satu perintah yang tidak boleh diragui lagi. Namun, syaitan dalam rangka menggoda wanita agar tidak berpakaian menepati syariat Islam, sangat strategik dan licik sekali. Syaitan seakan mengetahui kecenderungan nafsu manusia kearah keburukan, lantas dia terus berusaha agar manusia keluar dari garis yang telah ditentukan Allah, termasuk melepaskan pakaian yang menepati syariat Islam. Syaitan akan membisikkan dalam telingamu bahawa pakaian menutup aurat itu tidak ada kaitan dengan agama ia hanya sekadar fesyen pakaian wanita. Sehingga apabila zaman berubah, pakaian pun berubah mengikut peredaran zaman.

Bagaimanakah syaitan menggoda wanita untuk mendedahkan auratnya? Mula-mula syaitan membisikkan agar melipat lengan bajunya yang panjang sehingga ke paras siku, bukankah biasa sahaja, kemudian pemakainya menjadi terbiasa lalu ia membeli baju yang berlengan sekadar sampai disiku jadi tak perlu lipat lagi. Syaitan telah berjaya padaperingkat pertama. Dicuba lagi diperingkat kedua, lalu dibisikkan ke telinga wanita tersebut agar membuka leher dan dadanya supaya kelihatan lebih cantik, jika tidak berjaya, syaitan berbisik lagi ah! tak ada apa-apa, sedikit sahaja terbuka, akhirnya wanita itu tertipu dan membeli baju berlengan pendek dengan  leher dan dada agak terbuka.

Syaitan berjaya lagi diperingkat kedua dan terus menggoda lagi. Lalu syaitan berbisik lagi, pakaianmu agak longgar, cubalah yang ketat sedikit dan kainnya yang agak nipis, pasti lebih cantik dan menarik. Jika agak keberatan, syaitan akan menambah, kan pakaianmu masih lagi panjang! Akhirnya wanita itu tergoda dan membeli pakaian yang berlengan pendek, leher dan dada terbuka, kainnya nipis dan agak ketat. Ternyata bila ia memakainya ramai pula yang memuji kecantikan wanita tersebut.

Namun syaitai belum puas lagi lantas datang berbisik lagi, kamu sudah kelihatan cantik, tetapi kan agak susah nak berjalan atau duduk, kalau dibelah sebelah tepi hingga ke pangkal paha kan lebih selesa berjalan, lebih lincah dan lebih energetik. Wanita tersebut menganggokkan kepala, lalu dibelinya pakaian yang berlengan pendek, leher dan dada terbuka, kainnya nipis, saiznya ketat dan mempunyai belah sehingga pangkal paha disebelah kiri. Wanita tersebut pun memakainya, ternyata bukan sahaja lebih mudah berjalan dan bergerak dengan lincah, malah lebih ramai yang mengatakannya kelihatan lebih cantik.
 
Syaitan masih belum puas lagi. Ia terus berbisik lagi, pakaianmu terlalu panjang, kalau dipotong setakat lutut, akan bertambah mudah bergerak dengan lebih lincah lagi.  Wanita itu pun membeli pakaian yang berlengan pendek, leher dan dada terbuka, kain nipis, saiznya ketat, tepinya berbelah kepangkal paha dan panjangnya hingga ke lutut sahaja. Setelah wanita tersebut memakainya, hatinya berbisik sendiri, aku kelihatan lebih cantik dan tepat sekali bertambah ramai lelaki yang menyukainya. Benar-benar bisikan syaitan dan hawa nafsu telah menjadi penasihat peribadinya, sehingga apa yang saja yang dibisikkan syaitan dalam jiwanya, dia mudah sahaja menurutnya. Maka lama-kelamaan wanita tersebut telah menjadi biasa memakai pakaian yang sedemikian tambahan pula semakin ramai yang memakainya.

Adakah syaitan puas setakat itu sahaja? Tidak! Syaitan belum puas lagi. Setelah wanita tersebut terbiasa memakai pakaian yang sedemikian, syaitan berbisik lagi, pakaian perlu berfesen, cubalah yang lengannya pendek lagi, saiznya lebih ketat lagi, belahnya lebih lagi, pendeknya bertambah pendek lagi, pasti akan kelihatan lebih indah dan lebih ramai lelaki melihatnya.

Maka akhirnya wanita tersebut memakai skirt pendek yang menampakkan bahagian bawah paha, bajunya berlengan pendek dan terbuka hingga nampak ketiaknya, lehernya terbuka luas hingga nampak sebahagian payudaranya, sekaligus bahagian punggungnya terkadang nampak seluar dalamnya dan langsung tiada berpenutup kepala, mukanya bermekap tebal, matanya memakai maskara, kasut tumitnya tinggi bergaya.

Begitulah hasil bisikkan syaitan terlaknat, sesuatu yang pada asalnya agak mustahil untuk dilakukan, ternyata kalau sudah dihiasi oleh syaitan, maka segalanya menjadi serba mungkin dan diterima oleh manusia.

Demikian halus, cara yang digunakan syaitan, sehingga manusia terjerumus dalam dosa tanpa terasa. Maka wahai anak-anak ayah, segeralah ambil tindakan, jauilah bisikan syaitan, jangan dibiarkan berlarut-larutan, kerana kalau dibiarkan dan telah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi sukar bagimu untuk mengatasinya. Janganlah membiarkan dirimu mendapatkan kutukan daripada Allah S.W.T. Sekiranya ini pun tidak boleh menyebabkan kamu sedar, ayahmu berlepas diri kalau nanti kamu semua terjerumus kedalam neraka.  Ayahmu hanya menunjukkan jalan, tetapi kamu sendiri yang wajib melakukan perubahan, sekiranya tidak maka tanggung sendiri semua dosamu kerana yang pasti tatkala itu syaitan tak akan bersamamu lagi.


Apakah kamu tidak kisah melihat ayahmu dihumban ke Neraka?

Ingatlah wahai anak-anak ayah, ketaatan kepada Allah wajib didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk, dan kemudian kedua ibubapamu lebih berhak untuk ditaati dari yang lainnya.

Apakah ayahmu tidak menganjurkan agar kamu menutup aurat? Atau apakah ayahmu membiarkan sahaja dirimu tidak menutup aurat? Sudah tentu tidak! Ayahmu ingin sangat agar kamu semua berpakaian menutup aurat sebagaimana di syariatkan dalam Islam kerana Allah SWT telah memerintahkan agar para hambaNya yang beriman menjaga diri dan keluarganya dari api Neraka.

Lihatlah firman Allah SWT yang beraksud: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan "  surah At-Tahrim, ayat 6.

Nabi SAW juga menegaskan yang bermaksud: "Seseorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya" ... hadis riwayat Al-Bukhari.

Apakah kamu tidak kasih akan ayahmu yang telah memeliharamu semenjak kamu lahir? Kenapakah susu yang ayahmu beri, tapi tuba yang kamu balas? Atau apakah kamu rela melihat ayahmu terhumban kedalam neraka? Wahai anak-anak ayah, kasihanilah ayahmu, tatatilah perintah Allah SWT dan tutuplah auratmu.

Apakah majikanmu yang melarangmu dari menutup aurat?

Dengarkanlah firman Allah SWT yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu"… surah An-Nisa, ayat 59.  Lihatlah, kalimah taatilah hanya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya sahaja kerana ketaatan kepada ulil amri (majikan) menjadi gugur kalau ia memerintahkan perbuatan yang mungkar iaitu jika perintah mereka bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, saperti tidak membenarkan pekerja menutup aurat, maka perintah itu tidak boleh dituruti dan ditaati kerana tidak boleh ta 'at kepada makhluk dengan mendurhakai perintah kepada AI-Khaliq (pencipta) iaitu Allah SWT.

 
Apakah kamu fikir kematianmu lambat lagi?

Wahai anak-anak ayah, apakah yang kamu tunggu lagi? Apakah kamu tahu, bilakah kamu akan mati? Tidak sama sekali! Kematian akan menjemputmu bila-bila masa,  mungkin sepuluh tahun lagi, mungkin setahun lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, sehari lagi, sejam lagi atau sesaat lagi. Semuanya boleh terjadi kerana selama-lamanya kita tidak akan tahu bila kita akan mati.

Wahai anak-anak ayah, kematian tidak hanya mengetuk pintu orang yang sakit, tidak pula orang yang lanjut usia saja, tetapi kematian juga akan menjenguk orang-orang yang sehat walafiat, orang-orang dewasa, orang-orang muda bahkan bayi yang masih menetek di pangkuan ibunya.

Seorang pemuda yang sehat walafiat dan berpangkat tinggi, tiba-tiba virus ganas menyerang otaknya, akibatnya ia menjadi koma dan kemudian meninggal dunia. Isteri, anak-anak, saudara mara, sahabat handai, rakan sekerja terkejut mendengar kematiannya, tetapi kekuasaan Allah SWT mengatasi segala-galanya.

Seorang yang bertubuh sasa, sering melakukan senaman, sangat lincah dan cergas, seorang ahli sukan yang cemerlang, tidak pernah mengadu ada penyakit sedikitpun, saperti biasa disuatu malam ia masuk tidur, tetapi sehingga matahari terbit dia belum bangun lagi, lalu ibunya cuba mengejutkannya dari tidur, tetapi sang ibu terkejut bila mendapati tubuh anaknya sudah sejuk dan terbujur kaku. Tidurnya pada malam itu telah menghantarnya kepada kematian yang tidak akan kembali lagi.

Kisah tiga sahabat yang suka berkhemah di luar bandar bersama teman wanita dan berbekalkan minuman keras. Satu hari mereka lupa membawa makanan, lalu salah seorang pergi membelinya dengan menaiki motosikalnya, namun setelah hari hampir malam ia belum balik lagi sedangkan tempat tujuan tidak jauh sangat. Lalu seorang lagi pergi mencarinya dan dipertengahan jalan, terlihat ramai orang berkerumun, ia pun berhenti melihatnya. Alangkah terkejutnya kerana yang kemalangan itu adalah rakannya tadi. Lalu dipangku rakannya yang hampir mati itu, sedang dia tidak tahu nak berbuat apa-apa dan menggigil ketakutan, nak menyebut kalimah “Allah” pun jarang sekali, akhirnya rakannya meraung dengan suara yang memecah kegelapan malam dan kedengaran tarikan nafasnya yang terakhir. Innanlillaahi wa innaa ilaihi raaji 'uun. Usia manusia hanya ada pada Allah SWT.

Seseorang sedang memandu dengan cermat sekali, tiba-tiba sebuah kereta lain yang dipandu laju melanggarnya dari belakang, keretanya lalu tercampak dan bergolek beberapa kali. Ia tidak bergerak. Orang ramai segera memberikan pertolongan, kelihatan pemandunya seoarang pemuda yang taat menjalankan perintah Allah SWT. Ketika orang ramai cuba mengeluarkanya dari kereta yang remuk itu, kedengaran bacaan ayat-ayat suci al-quran, sangkanya dari radio didalam kereta tersebut, ternyata setelah diamat-amati suara tersebut datangnya dari mulut pemandu yang mengalami kemalangan. “Subhanallah” dalam keadaan yang kritikal, tulang-tulangnya yang patah, dan saat menghampiri kematian, pemuda tersebut masih mampu untuk membaca ayat-ayat suci al-Quran dengan suara yang merdu tetapi amat perlahan. Orang ramai yang mendengarnya menjadi tergamam dan senyap sunyi. Ada yang menggigil dan menitiskan air mata.

Tiba-tiba suara itu berhenti dan kelihatan jari telunjuk kanannya diluruskan dan mulutnya mengucapkan dua kalimah syahadah lalu perlahan-lahan kepalanya terkulai. Dia telah meninggal dunia. Sangat ramai orang yang terkesan sehingga menitiskan air mata ketika itu suasana sangat mengharukan. Orang pun ramai yang sanggup menghantarnya kehospital untuk pengesahan kematiannya. Setelah pihak hospital mengesahkan kematiannya dan menghubungi warisnya, ramai juga yang menghantar jenazah tersebut sampai kerumahnya.

Dirumah jenazah tersebut, telah sedia orang ramai berkumpul untuk meyolatkannya dan menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Didalam liang lahat yang sempit, almarhum disemadikan. Wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dengan nama Allah SWT dan atas agama Rasulullah SAW, perlahan-lahan tanah dimasukkan sehingga keparas bumi. Mintalah kepada Allah SWT keteguhan hati kerana sesungguhnya ia akan ditanya. Almarhum menghadapi hari pertamanya di hari-hari akhirat…

Selesai pengkebumian dan bacaan doa, salah seorang saudaranya memaklumkan bahawa ketika kemalangan tersebut berlaku, pemuda tersebut sedang dalam perjalanan balik kekampungnya untuk menziarahi neneknya. Disamping itu ia juga memberi bantuan kepada penduduk-penduduk kampong yang miskin, ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Ia membawa barang-barang keperluan asas saperti beras, gula, susu, tepung, minyak masak dan buku-buku agama serta kaset-kaset pengajian agama untuk diberikan kepada orang-orang yang diziarahinya. Itu adalah pekerjaan rutin bulanannya walaupun kampungnya agak jauh dari tempat tinggalnya. Telah menjadi kebiasaannya semasa pemanduannya, ia menghafal dan mengulang bacaan al-Quran dan juga mendengar keset-keset pengajian agama sambil mengharapkan ridho Allah pada setiap langkah perjalanannya.

Ingatlah akan hakikat kematian, bahawa manusia akan mengakhiri hidupnya dengan baik atau buruk. Kesudahan hidup itu biasanya pertanda dari apa yang dilakukan olehnya selama hidup didunia.

Wahai anak-anak ayah, bersegeralah bertaubat dari kebiasaan burukmu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosamu di masa lalu dan meneguhkanmu untuk tetap mentaati-Nya, memberimu kesudahan hidup yang baik (khusnul khatimah) serta menjadikan pusaramu sebagai taman-taman Surga.

Amin...ya Rabbal’alamin.No comments:

Post a Comment